July 2018, oil on board

November 2017, oil on board

August 2016, oil on board

January 2017, oil on board

September 2016, oil on board

Benoit 2017, oil on board

October 2016, oil on board

Self-Portrait 2016, oil on board

Kevin 2017, oil on board